[Video] Hướng Dẫn Sử Dụng Firebase 7: Giới Thiệu Crashlytics

Ưu tiên và khắc phục các sự cố ổn định nhanh hơn

0 451

Báo cáo ngay khi có sự cố

Firebase Crashlytics giúp bạn theo dõi, ưu tiên và khắc phục các sự cố ổn định làm giảm chất lượng ứng dụng, trong thời gian thực. Dành ít thời gian hơn để xử lý và khắc phục sự cố và nhiều tính năng xây dựng ứng dụng hơn.

Nhanh chóng xác định nguyên nhân gốc rễ của sự cố

Crashlytics nhóm một cách thông minh một loạt các sự cố vào một danh sách các vấn đề có thể quản lý được. Nó cũng cung cấp thông tin về lý do tại sao một sự cố lại xảy và qúa trình dẫn đến nó giúp bạn tìm ra nguyên nhân nhanh hơn.

Hiểu vấn đề nào cần giải quyết trước

Sự cố được ưu tiên do tác động đến người dùng thực tế để bạn biết cách tốt nhất để xử lý nỗ lực khắc phục lỗi.

Không bao giờ bỏ lỡ một sự cố nghiêm trọng

Nhận thông báo theo thời gian thực cho các vấn đề mới, các vấn đề hồi quy và các vấn đề đang phát triển có thể đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức, bất kể bạn đang ở đâu.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.